Organizacje rządowe i pozarządowe. Pośrednicy na usługach Kremla

Z dojściem Władimira Putina do władzy Rosja ponownie zaczęła aspirować do roli aktywnego gracza w skali globalnej. Utracona supremacja w krajach postsowieckich oraz otwarcie się Ukrainy, Gruzji i Mołdawii na Zachód stanowiły poważne zagrożenie dla Rosji podnoszącej się po „niedyspozycji” lat 90- tych. Jej przywództwo zostało zakwestionowane a strefa wpływów zaczęła się znacząco kurczyć. Dotyczyło to zwłaszcza sąsiednich krajów, które przejawiały ambicje członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Dla byłych republik radzieckich Zachód był atrakcyjny zarówno kulturowo, jak i ekonomicznie. Idea wspólnego sąsiedztwa, gdzie Zachód i Wschód spotykają się w pół drogi został przez Rosję putinowską zahamowany. Rosja upomniała się o swoją strefę wpływów, zaznaczając że nie ma zamiaru z nikim się nią dzielić.

czytaj więcej: Organizacje rządowe i pozarządowe Pośrednicy na usługach Kremla

Katarzyna Kaczyńska

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close