Mołdawia – kolejny etap agresji Rosji.

Współczesna Mołdawia to niewielkie państwo graniczące z Rumunią i Ukrainą. Leży na skraju Europy na terenach historycznej Besarabii i na lewym brzegu Dniestru, tzw. Naddniestrzu. W jej skład wchodzi Terytorium Autonomiczne Gagauzji. Z perspektywy historii Mołdawia to esencja dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj wzdłuż osi handlowych przenikali ludzie i idee, toczyły się walki o wpływy na szlakach o charakterze międzynarodowym łączących Morze Czarne z Zachodem. Tutaj przenikał się świat Orientu, prawosławnego Wschodu i cywilizacji zachodniej. Mołdawia to skrawek ziemi będący przedmiotem wpływów i politycznych manipulacji wielkich mocarstw, o który toczyła i toczy się nieustanna gra geopolityczna.
czytaj więcej: Mołdawia - kolejny etap agresji Rosji.

Katarzyna Kaczyńska

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close