Między Rosją, Chinami i Zachodem, czyli balans Kazachstanu

Poradziecka Azja Środkowa, obejmująca Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan była i jest bardzo ważnym obszarem pod względem geopolitycznym. Od XIX wieku stanowiła obszar rywalizacji politycznej. Były to ziemie stale eksploatowane i niespokojne. Stabilizację polityczną obszarowi przyniosła kolonizacja radziecka i po części chińska. Rozpad ZSRR przyczynił się do powstania pięciu nowych państw narodowych. Kraje te nie mają tradycji państwotwórczych, władza oparta jest na klanowości a syndrom państwa postkolonialnego rzutuje na jakość sprawowanej władzy. Nowopowstałe państwa z jednej strony są słabe politycznie i pozbawione większego doświadczenia w stosunkach międzynarodowych, z drugiej zaś starają się wykorzystywać swoje geopolityczne położenie oraz prowadzić politykę balansowania między wpływami wielkich mocarstw w regionie.

czytaj więcej: Między Rosją, Chinami i Zachodem, czyli balans Kazachstanu

Katarzyna Kaczyńska

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close