Dzień otwarty w Fundacji Republikańskiej - poznajmy się!

Dzień otwarty w Fundacji Republikańskiej – poznajmy się!

Uważasz się za republikanina? Chcesz dowiedzieć się, jak powstają nasze mapy i raporty? Czujesz, że możesz wesprzeć Fundację Republikańską jako wolontariusz, analityk lub ekspert? Masz ciekawe pomysły i szukasz partnera do ich realizacji? Czy wreszcie: chcesz przyłączyć się do nas w ulepszaniu Rzeczypospolitej?

Przyjdź na zapoznawcze spotkanie otwarte, które odbędzie się we wtorek 4 kwietnia o 17:30 w siedzibie Fundacji Republikańskiej (ul. Nowy Świat 41, lok. 30, Warszawa). Przedstawimy na nim idee, którymi się kierujemy, i ich praktyczne zastosowanie. Nasi pracownicy przybliżą najważniejsze projekty Fundacji Republikańskiej, w tym m.in. Mapy Wydatków i Dochodów Państwa, kwartalnik Rzeczy Wspólne, opublikowane raporty i analizy oraz cykl spotkań Pod Spodem.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Kogo szukamy?

Przede wszystkim poszukujemy ludzi o poglądach zbieżnych z naszymi trzema podstawowymi zasadami: dobro wspólne w kontrze do partykularnych interesów, podmiotowość państwa polskiego (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz ochrona życia od poczęcia do śmierci. Jeśli czujesz, że są to również Twoje idee, to jesteś jednym z nas!

Fundacja, żeby się rozwijać, potrzebuje rąk do pracy. Poszukujemy:

  • wolontariuszy do pomocy przy organizowanych wydarzeniach oraz prostych pracach zdalnych (głównie analitycznych, promocyjnych i graficznych);
  • autorów tekstów do kwartalnika Rzeczy Wspólne oraz na naszą stronę internetową;
  • analityków do prac badawczych przy raportach własnych i zleconych;
  • ekspertów w specjalistycznych dziedzinach (np. prawo, podatki, makroekonomia, ochrona zdrowia, administracja publiczna, edukacja, szkolnictwo wyższe), jako doradców i autorów raportów.

Co oferujemy w zamian?

Przede wszystkim chcemy odtworzyć ścieżkę prawdziwego awansu zawodowego w ramach Fundacji Republikańskiej – od wolontariusza, przez analityka, do eksperta. Osoby zaangażowane w naszą działalność otrzymają możliwość zdobycia doświadczenia w działalności politycznej i regulacyjnej (badanie obszarów działania państwa, zmiany prawne, ocena skutków regulacji). Jesteśmy otwarci również na wasze pomysły i projekty – bardzo wiele tematów, które poruszamy w naszych pracach, zgłaszają nasi współpracownicy.

Dla pracujących przy projektach komercyjnych przewidujemy wynagrodzenie, a dla wybranych – zatrudnienie na stałe w biurze naszej organizacji. Jak potwierdza wielu naszych przeszłych i obecnych ekspertów, współpraca z Fundacją Republikańską to możliwość zdobycia drogocennej wiedzy i poznania wartościowych ludzi, a przede wszystkim – świetny pierwszy krok do kariery politycznej :).

O nas

Fundacja Republikańska jest organizacją pozarządową typu think-tank, założoną w październiku 2009 roku. Podstawowym polem naszego funkcjonowania jest budowa i rozwijanie zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego. Zajmujemy się monitorowaniem działań organów władzy i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Najczęstszą formą naszej aktywności jest publikacja raportów, w których analizujemy stan obecny poszczególnych dziedzin lub działów administracji państwa i proponujemy konkretne rozwiązania problemów lub usprawnienia procesów. Pracujemy również w sferze kulturalnej i edukacyjnej. Podstawowym projektem w tych dziedzinach jest kwartalnik republikański „Rzeczy Wspólne”.

Fundację Republikańską tworzą osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej.

Łączy nas zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele:

  • kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi,
  • zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym,
  • kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close